• RSS
  • Kanal RSS

Uchwała
Zarządu Opolskiego Związku Kolarskiego

z dnia 06 października 2021 roku
w przedmiocie zwołania Sprawozdawczo-Wyborczego Walnego Zgromadzenia Delegatów Opolskiego Związku Kolarskiego na dzień 20 października 2021 roku w Opolu.

Zarząd Opolskiego Związku Kolarskiego postanowił, co następuje:

Zarząd podjął uchwałę w przedmiocie zwołania Sprawozdawczo-Wyborczego Walnego Zgromadzenia Delegatów Opolskiego Związku Kolarskiego na dzień 20 października  2021 roku w Opolu, ul. Piastowska 14 . Urząd Marszałkowski Województwa Opolskiego, sala konferencyjna Orła Białego, o godzinie 18.00 w pierwszym terminie i o godzinie 18.15 w drugim terminie.

uchwała nr 1.2021ozkolComments are closed.