• RSS
  • Kanal RSS

Adresaci:

Szkolenie adresowane jest do pracowników klubów sportowych, w tym Ludowych Zespołów Sportowych, osób odpowiedzialnych w klubach i organizacjach sportowych za pozyskiwanie sponsorów.

Cel:
Przekazanie wiedzy na temat tego jak rozmawiać ze sponsorem, na co zwrócić
uwagę przy konstruowaniu ofert sponsoringowych.

Program:
1. Dlaczego sponsoring sportowy jest atrakcyjny dla biznesu?
Sport jako skuteczna platforma komunikacji z konsumentem.
Promocja poprzez sport jako alternatywa dla tradycyjnej reklamy.
2. Partnerstwo korzyści, czyli jak przekonać biznes do sportu.
Korzyści dla biznesu wynikające ze współpracy z organizacjami sportowymi.
W jaki sposób organizacje sportowe mogą przekonać biznes do promocji poprzez sport.
3. Oferta sponsoringowa, czyli pierwszy krok w stronę sponsora. Na co należy zwrócić uwagę przy przygotowaniu oferty sponsoringowej. Przykłady dobrych ofert sponsoringowych.
4. Jak zdobyć sponsora dla mojej organizacji? Ćwiczenia. Kto będzie najlepszym sponsorem dla danej organizacji. W jaki sposób kontaktować się ze sponsorem.
Prowadząca:
Joanna Nycz – Kowalska – z wykształcenia politolog oraz Menedżer Sportu (dyplom Ministerstwa Sportu i Turystyki), doktorantka w Kolegium Gospodarki Światowej Szkoły Głównej Handlowej
w Warszawie; wykładowca, od 2 lat, na studiach podyplomowych w ramach „Ogólnopolskiego Programu Kształcenia Kadr Sportowych” – jednego z największych w Europie przedsięwzięć szkoleniowych dla kadr sportowych. Wykłada marketing sportowy, teorię i praktykę sponsoringu oraz Public Relations w sporcie. Wykładowca, od 2 lat, w Warszawskiej Szkole Reklamy. W 2010 r. szkoliła na zlecenie Ministerstwa Sportu przedstawicieli polskich związków sportowych dyscyplin olimpijskich Prezes Zarządu Spółki Proton Relations, specjalizującej się w marketingu sportowym. Spółka świadczy usługi dla firm, samorządów i instytucji w zakresie promocji poprzez sport, organizacji i promocji eventów, konferencji i kampanii promocyjnych.
Miejsce: Opolskie Centrum Demokracji Lokalnej FRDL, Opole, ul. Krakowska 51 III piętro.
Termin: 5 grudnia 2011 r.
Czas trwania: 9.00 – 14.00
Odpłatność: 230 zł. lub 230 zł. + 23% VAT = 282,90 zł./1 osoby
W przypadku zgłoszenia i nie wykorzystania miejsca (bez wcześniejszego zgłoszenia rezygnacji) obciążymy zgłaszającą instytucję 50 % kwoty odpłatności.
Zgłoszenia: Zgłoszenia należy dokonywać telefonicznie, faksem bądź listownie najpóźniej do 25 listopada 2011 r.You must be logged in to post a comment.