• RSS
  • Kanal RSS

Zarząd Opolskiego Związku Kolarskiego

Posted by Adminozkol Listopad - 30 - 2012 0 Comment
 Zarząd Opolskiego Związku Kolarskiego na pierwszym posiedzeniu w dniu 27.11.2012r. podzielił pełnienie funkcji w Zarządzie jak niżej:
  • Marek Truchan – Prezes
  • Ryszard Łysy – Wice Prezes 
  • Jarosław Orzechowski – Sekretarz
  • Jacek Bartkiewicz – Skarbnik 
  • Mieczysław Godzwon – Członek


You must be logged in to post a comment.