• RSS
  • Kanal RSS

Walne Sprawozdawczo-Wyborczego Zgromadzenia Delegatów Opolskiego Związku Kolarskiego w dniu 20 października 2021 roku wyłoniło Zarząd Opolskiego Związku Kolarskiego na kadencję 2021 – 2025 w skladzie:

Prezes Zarządu Opolskiego Związku Kolarskiego
Czesław Rajch

Członkowie Zarządu Opolskiego Związku Kolarskiego
Tomasz Maciaś,
Tomasz Rudnicki,
Marek Truchan,
Grzegorz Ptak



Comments are closed.