• RSS
  • Kanal RSS

Walne Zgromadzenie Delegatów

Posted by Adminozkol październik - 25 - 2012 0 Comment

Zarząd Opolskiego Związku Kolarskiego, działając na podstawie § 16 do § 19 Statutu OZKOL zwołuje Walne Zgromadzenie Delegatów na dzień 19 listopada 2012r. Termin odbycia Walnego Zebrania Delegatów Opolskiego Związku Kolarskiego ustalono na dzień 19 listopada 2012 r. godz. 17.00. w Sali „Ostrówek” UMWO OPOLE przy ul. Piastowskiej 14. oraz w przypadku braku frekwencji w II terminie godz. 17.30 z następującym porządkiem obrad:

1. Otwarcie WZD i stwierdzenie jego zdolności do podejmowania uchwał w/g porządku obrad,
2. Wybór Przewodniczącego WZD i protokolanta,
3. Przyjęcie porządku obrad,
4. Zatwierdzenie regulaminu obrad,
5. Wybór Komisji Skrutacyjnej,
6. Wybór Komisji Uchwał i Wniosków,
7. Przedstawienie informacji i sprawozdań Zarządu z działalności OZKOL w okresie 2007 – 2012 r,
8. Sprawozdanie Komisji rewizyjnej za okres 2007-2012
9. Dyskusja nad sprawozdaniami oraz głosowanie w sprawie absolutorium.
10. Wybór Prezesa Zarządu OZKOL,
11. Wybór Zarządu OZKOL,
12. D y s k u s j a,
13. Sprawozdanie Komisji Skrutacyjnej z wyników głosowania,
14. Wybór delegatów na Zjazd Polskiego Związku Kolarskiego w Pruszkowie,
15. Sprawozdanie Komisji Uchwał i Wniosków, przyjęcie Uchwał
16. Zamknięcie obrad WZD.
Ze sportowym pozdrowieniem. Za Zarząd OZKOL – Marek TruchanYou must be logged in to post a comment.